ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ


ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (E-bidding) เลขที่ 2/2562 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท       อินฟินนิตี้เฮาส์ จำกัด ตามประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

22/08/2019

160

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ  36140
โทรศัพท์/โทรสาร 044 810633
เว็บไซต์ : http://www.srisumral.go.th

 

แผนที่ Facebook Line